Dzień: 29 lipca 2018

POLTEMP 1.0H5

POLTEMP 1.0H5

Przed nami kolejna odsłona naszej historycznej serii pomiarów temperatury (POLTEMP). W dalszym ciągu największym wyzwaniem jest doprowadzenie do homogeniczności danych pod względem metody wyciągania średniej dobowej temperatury powietrza, szczególnie na stacjach klimatologicznych [1]. Mówiliśmy już o tym kilka razy, przypomnimy jednak, że od 1951 roku metody te kilkukrotnie zmieniono. Na stacjach klimatologicznych metodę tę zmieniono dwukrotnie (co oznacza, że w całej serii pomiarowej średnią dobową temperaturę powietrza wyliczano na trzy różne sposoby):

  • 1 stycznia 1971 zmieniono sposób liczenia średniej dobowej temperatury powietrza z (T06+T12+2*T20) na (T00+T06+T12+T18)/4
  • 1 stycznia 1996 wprowadzono metodę (T06+T18+TX+TN)/4

Spójność terminów pomiarowych pozwoliła na przeliczenie wszystkich średnich temperatur dobowych w latach 1971-1995 wg metody stosowanej od 1996 do dnia dzisiejszego. Niestety, przed 1971 r. zamiast terminu T18 stosowano termin T20 (liczba oznacza czas pomiaru w UTC), co oznacza że operacja taka była niemożliwa do przeprowadzenia. Stąd w ogóle zrezygnowano z danych dla stacji klimatologicznych przed rokiem 1971.

POLTEMP 1.0H5 w końcu te dane uwzględni. Dla każdej stacji wyliczono średnie różnice między metodą M4 a M7 i zastosowano odpowiedni offset dla danych przed 1971.

Powyższe mapy przedstawiają dane dla stycznia 1951 wg serii H4 (po lewej) i H5 (po prawej, niewłaściwie opisany numer wersji). Różnice nie są duże, ale widoczne. Część z tych różnic wynika również z dodania nowych stacji pomiarowych. Nowa wersja zostanie wrzucona na stronę do końca I dekady sierpnia.

 

[1] Urban G. 2010: Ocena wybranych metod obliczania średniej dobowej, miesięcznej i rocznej wartości temperatury powietrza (na  przykładzie Sudetów Zachodnich i  ich przedpola). Opera Corcontica 47/2010 Suppl. 1: 23–34