Miesiąc: Marzec 2019

Poltemp 1.0H6 – kwantylowa klasyfikacja termiczna

Poltemp 1.0H6 – kwantylowa klasyfikacja termiczna

Zgodnie z zapowiedziami w nowej wersji Poltempa wróci lubiana przez niektórych kwantylowa klasyfikacja termiczna (za Czernecki, Miętus 2011). Tym razem będzie ona prezentowana w odniesieniu do powiatów, a nie do województw, jak miało to miejsce wcześniej. Ma to tę zaletę, że w przypadku dużych województw (np. mazowieckie) mogą się pojawić duże różnice w klasie anomalii ich przeciwległymi granicami, zagęszczenie prezentacji wyników do powiatów pozwala te różnice pokazać.

Problemem nadal pozostaje dobór okresu referencyjnego dla wyliczania charakterystyki. Tradycyjny 30. letni okres referencyjny jest do tych celów zbyt krótki, natomiast rozszerzenie go na okres 1951-2015 (lub dalej) powoduje rozbieżności pomiędzy wartością wyliczonej anomalii, a klasą do której ona trafia (np. miesiąc z ujemną anomalią względem okresu referencyjnego 1981-2010 może wyjść „lekko ciepły” w klasyfikacji opartej o okres 1951-2010).

Poniżej przykład na podstawie kwietnia 2013. Od lewej: rozkład anomalii względem okresu referencyjnego 1981-2010, rozkład anomalii względem tego samego okresu z podziałem na powiaty, klasyfikacja termiczna względem okresu 1951-2019, klasyfikacja termiczna względem okresu 1981-2010.

Wydaje nam się, że mimo niezgodności z rozkładem anomalii, klasyfikację termiczną mimo wszystko powinno się generować w oparciu o pełne dane. Z drugiej strony oparcie się o ostatni okres referencyjny spowoduje, że będzie się to bardziej zgadzało z subiektywnym odczuciem termicznym danego miesiąca (choć nie do końca, mimo to mało kto pamięta klimat Polski sprzed 1981).

Zapraszamy do dyskusji.

 

[1] Czernecki B., Miętus M., 2011, “Porównanie stosowanych klasyfikacji termicznych na przykładzie wybranych regionów Polski”, Przegl. Geof. 56 (3-4), 201-233

Wątek otwarty #52

Wątek otwarty #52

Ponieważ liczba komentarzy pod poprzednim wątkiem otwartym zbliża się niebezpiecznie do tysiąca, otwieram kolejny. Seria Poltemp 1.0H6 jest nadal w trakcie tworzenia, konieczne będzie ponowne wygenerowanie anomalii dobowych. Anomalie miesięczne są już w zasadzie niemal wygenerowane.

Informacje bieżące

Informacje bieżące

Kilka ogłoszeń parafialnych.

  1. W trakcie tworzenia jest seria Poltemp 1.0H6 – zmiany w wizualizacji (to już znacie), dodano kilka stacji. Pełna lista zmian podana zostanie wraz z wydaniem. Obecnie generowana jest seria danych dobowych – anomalie. Wygenerowano wartości normalne dla okresu referencyjnego 1981-2010. Seria wartości średnich dobowych zostanie wygenerowana jako dodanie wartości wyliczonej anomalii dobowej do wyliczonej wartości normalnej dla danego dnia. Norma dla 29 lutego zostanie ustalona jako (28.02 + 01.03)/2. Wszelkie obliczenia związane z generowaniem danych są przerzucane z GrADS na R
  2. Nie jest wykluczone, że powrócą mapy kategoryzacji anomalii wg województw (kwantylowa charakterystyka termiczna za Czernecki, Miętus 2011)
  3. Najprawdopodobniej w najbliższych dniach cały blog zostanie przeniesiony na poddomenę https://blog.meteomodel.pl, może stanie się to dziś, a może w kolejnych dniach, zależy czy będzie szło gładko. Dotychczasowy adres będzie przekierowywał na nowy
  4. Ten sam los czeka dane historyczne (https://meteomodel.pl/dane -> https://dane.meteomodel.pl)
  5. Kontynuowana będzie rekonstrukcja usłonecznienia dobowego, w kolejnych miesiącach posłuży ona jako pomoc w generowaniu map ET0 (ewapotranspiracja potencjalna) i KBW (klimatyczny bilans wodny)
  6. Z radością informujemy, że wyniki modeli sezonowych (m.in. ECMWF) są już dostępne na stronach C3S.
  7. Na koniec informujemy, że to wszystko nie byłoby możliwe bez waszego wsparcia sprzed ponad miesiąca. Zebrana kwota w zupełności pokrywa roczne wydatki związane z utrzymaniem domeny, a także jest miłym wynagrodzeniem za włożoną pracę. Dziękujemy i jednocześnie przypominamy, że jeśli ktoś chciałby w  tym temacie wtrącić swoje „trzy grosze”, to szczegóły znajdzie w tym poście :)

Poniżej: kwiecień 2018 obliczenia i wizualizacja wg metody starej i nowej (stan na dziś, może ulec zmianie).

Poniżej: rozkład anomalii średniej temperatury dobowej w dniach 27-31 grudnia 1978, Poltemp 1.0H6.

 

Wątek otwarty #51

Wątek otwarty #51

Za oknem miejscami pierwsze, wiosenne burze, zaś u nas zdecydowanie pora na nowy wątek otwarty. Zwracamy też uwagę, że dobowe mapy anomalii uległy zmianom.

Jak zwykle podziękowania dla Bartka Czerneckiego za pomoc przy tworzeniu skryptów R.