Dzień: 26 maja 2019

Burze – analiza dobowa

Burze – analiza dobowa

Wstępna, testowa wersja znajduje się tutaj:
https://meteomodel.pl/klimat/poltemp/akt_mon/burze/

W skrócie:

  • Pobierany jest plik z danymi wyładowań z systemu PERUN (dane co 10 minut)
  • Pobierany jest odpowiadający mu czasowo plik z danymi radarowymi CMAX
  • Tworzona jest pusta siatka (grid) o rozdzielczości 10×10 km
  • Wykonywana jest mapa odległości od wszystkich wyładowań (kolorem czerwonym zaznaczono wyładowania CC/IC):

  • Wszystkie punkty ww. siatki będące w odległości mniejszej, lub równej niż 17 km [1] od dowolnego wyładowania są określane jako „punkt z burzą”. Wynik (raster) zapisywany jest do pliku w formacie GeoTIFF (*.tif)
  • Dla uzyskania „częstości burz” danego dnia sumowane są rastry z tego dnia – wg doby opadowej (od 6UTC do 6UTC doby kolejnej)
  • Podobnie sumowane są wyładowania.

W ciągu tygodnia pojawi się wersja tylko dla wyładowań doziemnych – należy pamiętać, że wyładowania inne, niż doziemne mogą być „zafałszowane”. Nie planuje się obecnie generowania tego w trybie „operacyjnym”. Należy również pamiętać, że wszelkie obliczenia dokonywane są automatycznie za pomocą R [2] na podstawie danych radarowych i z detektorów burz. Są to produkty bardzo dobre, jednak zdarzają się w nich przekłamania.

 

 

[1] Czernecki B., Taszarek M., Kolendowicz L., Konarski J., „Relationship between human observations of thunderstorms and the PERUN lightning detection network in Poland„, Atmospheric Research, 2016, Volume 167, Pages 118-128.

[2] R Core Team (2018), R: A language and environment for statistical computing, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.