Ostatnia anomalia dobowa

Ostatnia średnia dobowa

Anomalia miesięczna

Dzień: 9 listopada 2019

10-dniowe średnie ruchome

10-dniowe średnie ruchome

Na stronach naszego serwisu od dawna dostępne są wykresy przedstawiające zarówno dobowy przebieg temperatury w Polsce (uśrednionej do obszaru całego kraju), jak i średniej 10-dniowej, kończącej się na danym dniu. Dla przykładu taka wartość 10-dniowa dla 20 lipca oznacza średnią z dni od 11 do 20 lipca. Wartość taką można bez problemu odnieść do danych historycznych, czyli średniej z dni 11-20 lipca z każdego roku w zadanym okresie referencyjnym, aby określić, czy badany okres 10-dniowy jest ciepły, czy też zimny. Badanie okresów dłuższych, niż doba ma tę zaletę, że są one bardziej rozpoznawalne i pamiętane – zdecydowanie bardziej komentowany będzie okres chłodny trwający 10 dni, niż zaledwie parę dni. Wadą jest możliwość wystąpienia przypadku, gdy wysoka wartość dobowa na początku okresu „przysłania” ujemne anomalie w jego pozostałej części – wtedy w zadanym czasie możemy mieć jedną bardzo wysoką anomalię dodatnią i aż dziewięć ujemnych (ale niezbyt odbiegających od normy), a mimo to cały okres będzie zdefiniowany jako „ciepły”.

Taki wykres 10-dniowy dla bieżącego roku wygląda tak:

Jak widzimy, 10-dniowych okresów ciepłych było zdecydowanie więcej (244), niż zimnych (68). Wyjątkowo dużo było też rekordów: aż 44, co jest wartością najwyższą co najmniej od 1951. Wzrost liczby 10-dniowych okresów ciepłych obserwujemy od lat 80. XX w. Do tego czasu było ich przeciętnie 40-42% w skali roku (i odwrotnie, okresów zimnych było przeważnie 58-60%). Najchłodniejszy pod tym względem był rok 1980, w którym aż 282 średnie 10-dniowe charakteryzowały się wartościami poniżej normy, a nieprzerwany okres zimny trwał od III dekady lutego do I dekady czerwca.

Tak naprawdę w 1980 dopiero w listopadzie pojawiły się dłuższe okresy ciepłe (w tym jeden niemal rekordowo ciepły). Stosunkowo ciepła była też II dekada lutego i czerwca.

Zmiana udziału 10-dniowych okresów ciepłych i zimnych w skali roku (przedstawiona jako 11-letnia średnia ruchoma) można zobaczyć na poniższym wykresie:

Wykresy dla danego roku (zarówno 1-dniowe, jak i 10 i 30-dniowe) można sobie samemu wykreślić tutaj.