2020/01/25 18:01

GISTEMP – UAH/RSS

W najnowszym wpisie na Blackboard Zeke Haufsfather wyjaśnia różnice pomiędzy satelitarną serią UAH a GISTEMP, która jest przygotowywana na podstawie z naziemnych stacji pomiarowych.

Powodem powstania powyższego wpisu jest bez wątpienia zamieszanie, jakie powstało po publikacji listopadowych danych wg GISS. Przypomnijmy – o ile wg satelitarnej serii UAH średnie odchylenie temperatury globalnej wyniosło w listopadzie +0.38, o tyle wg GISS było to aż +0.73.  Dzięki tej dużej różnicy podniosły się głosy o „spiskach”, „fałszowaniu” i ogólnej złej jakości serii GISTEMP.

Różnica ta wynika rzecz jasna nie z fałszerstw, a różnic w doborze okresu bazowego dla obu serii danych.  Anomalie UAH liczone są na podstawie danych z okresu 1979-1998, zaś GISTEMP na podstawie okresu 1951-1980. Nie można więc porównywać obu serii, tak jak to robił na przykład autor „Chłodno o Klimacie”. Dlaczego nie wolno? Dlatego, że okres 1951-1980 był globalnie chłodniejszy od okresu 1979-1998 (i raczej nikt temu nie zaprzecza). To oznacza, że odchylenia liczone na podstawie tego okresu będą zawsze wyższe, niż liczone na podstawie okresu 1979-1998.

Prosty przykład – średnia temperatura stycznia w Warszawie w latach 1951-1980 wynosiła -3.4 stopnia. W okresie 1979-1998 było to -2.3 stopnia. Bardzo ciepły styczeń 2007 miał średnią temperaturę +3.7. Jaka była anomalia? Jeśli ktoś policzy to dla okresu 1951-1980 wyjdzie mu odchylenie rzędu +7.1  stopnia. Jeśli ktoś inny policzy to dla okresu 1979-1998, wyjdzie mu odchylenie +6.0. Zatem różnica wynosi aż 1.1 stopnia. To co robią denialiści (m.in. pan Karol, autor „Chłodno o klimacie”) to twierdzenie, że różnica ta jest efektem fałszerstw i manipulacji. Jest to oczywiście nieprawda.

Znacznie ciekawsze było stwierdzenie (patrz link do „Chłodno o klimacie”), że różnica pomiędzy zmierzonymi odchyleniami pomiędzy GISS a serią satelitarną (tutaj RSS, choć dla UAH będzie podobnie) mocno rośnie. Również tutaj nie ma nic dziwnego. Początek badanego okresu to rok 2003 – w okresie od 2003 do 2006 przeważnie panowało El Niño, a od okolic roku 2006/7 przeszliśmy w chłodną fazę – La Niña. Z obserwacji (z pewnością rzetelniejszych, niż bezmyślne odejmowanie liczb na „Chłodno o klimacie”) wynika, że satelitarne serie temperatury reagują znacznie silniej na zmiany ENSO, niż serie sporządzone z danych naziemnych (stacji meteorologicznych). Oznacza to, że w seriach satelitarnych w czasie panowania El Niño globalne anomalie temperatury są zawsze wyższe, niż na przykład w GISTEMP, a  w czasie La Niña są zawsze niższe. Jeśli zatem za okres obserwacji weźmiemy czas w którym powoli przeszliśmy z El Niño do La Niña, niechybnie zaobserwujemy wzrost anomalii GISTEMP w stosunku do UAH/RSS. Jeśli do tego całkowicie zignorujemy fakt różnic w okresie bazowym dla tych serii, różnice okażą się bardzo duże.

Kilka wykresów:

1. Różnice w 13-miesięcznym średnim odchyleniu temperatury globalnej od normy pomiędzy GISTEMP a UAH (bez offsetu zrównującego obie serie do tego samego okresu bazowego)

Różnica GISS/RSS - bez offsetu.

2) Te same różnice po zrównaniu okresów bazowych.

Różnice RSS/GISS z ustawionym offsetem dla GISS

Na powyższym wykresie obrazującym rzeczywiste różnice pomiędzy RSS a GISS wyraźnie widać, ż e w czasie panowania El Niño RSS jest zwykle cieplejszy od GISS (indeksy ONI można obejrzeć tutaj). Od 2005 roku sytuacja zaczyna się zmieniać i pod koniec okresu to GISS jest cieplejszy od RSS (od 2005 roku powoli wychodziliśmy z El Niño do warunków neutralnych, a nawet lekkiego La Niña pod koniec 2005 i na początku 2006. Słabe El Niño wróciło jeszcze na chwilę na przełomie lat 2006/7, zaś od 2007 panuje La Niña). To tutaj leży wyjaśnienie narastających różnic pomiędzy tymi seriami w latach 2003-2008. Rzecz jasna w 2009 i na początku 2010 mieliśmy silne El Niño. To oznacza, że tym razem RSS powinno być „cieplejsze” od GISS. Czy tak było?

Różnice GISS/RSS od 2003 do 2010.

Jak widać, właśnie tak było. W czasie najsilniejszego El Niño z lat 1997/8 różnice te były jeszcze większe:

Różnice GISS/RSS 1979-2010

Widać wyraźnie, że w czasie wyjątkowo silnych faz ENSO, różnice pomiędzy tymi seriami potrafią być bardzo duże. Nie mniej jednak, trend dla obu tych serii dla całego okresu 1979-2010 jest bardzo zbliżony:

Różnice GISS/RSS + trend.

Częstym zabiegiem stosowanym przez denialistów jest takie dobieranie okresu, by trendy wyszły skrajnie różne. Wiedząc o reakcji obu tych serii na fazy ENSO, łatwo tak dobrać okres obserwacji, by na jego początku panowało El Niño (GISTEMP chłodniejszy od RSS/UAH), a na końcu La Niña (GISTEMP cieplejszy od RSS/UAH). W ten sposób otrzymamy skrajnie różne trendy na obu tych seriach:

Różnice GISS/RSS w okresie 2001-2009.

Wykresy takie, jak powyższy były bardzo często pokazywane przez środowiska denialistyczne w celu „udowodnienia” oszustw dokonywanych przez zespół pracujący nad GISTEMP. W rzeczywistości stanowi to dowód na manipulacje środowisk denialistycznych. Naszym rodzimym przykładem jest tu blog „Chłodno o klimacie”.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o