Ostatnia anomalia dobowa

Ostatnia średnia dobowa

Anomalia miesięczna

Tag: CEU

Lipiec 2015 w Polsce

Lipiec 2015 w Polsce

Lipiec okazał się być w Polsce miesiącem ciepłym z średnią anomalią obszarową wyliczoną w stosunku do okresu bazowego 1961-1990 równą +1.86K (+0.76K w stosunku do wielolecia 1981-2010). Jak wspomniałem już wcześniej, rozkład anomalii na obszarze kraju był zróżnicowany – bardzo ciepło było na południu, zaś na północy anomalie zbliżyły się do wartości normalnych dla okresu 1961-1990.

Read More Read More

Europa Środkowa a Polska

Europa Środkowa a Polska

Ostatnimi czasy wiele razy zdarza się tak, że moje wyliczenia anomalii temperatury w Europie Środkowej nie zgadzają się zupełnie z tym, co pamiętają mieszkańcy naszego kraju. Prowadzi to czasem do nieporozumień, a w skrajnych przypadkach do oskarżeń o manipulację. Dlaczego tak się dzieje?

Read More Read More